De Affaire Tjerk Vermaning.
Het verhaal over een amateurarcheoloog uit de Nederlandse geschiedenis. 
 

Grada Vermaning-Jansen 1929 – 1981 †.


Grada Vermaning-Jansen stond pal naast haar man Tjerk in diens strijd tegen degenen, die hun goede naam en faam door het slijk haalden. Maar boven alles was ze hartelijk en oprecht. Mensen die haar persoonlijk hadden mee gemaakt omschrijven Grada als iemand die hield van klare taal en ze maakte van haar hart geen moordkuil. Soms struikelde ze wel eens over dat moeilijke vak-jargon maar ze wist precies waarom het allemaal draaide. Soms ging ze achterop de bromfiets met Tjerk mee om te zoeken. In oktober 1967 vond ze een driehoekige vuistbijl van grijze, niet-transparante Skandinavische vuursteen met lichte cryoturbatie-verwering en zwakke silicaglans. De vindplaats was bij "Voshaar" tussen Eemster en Hijken in Drenthe. Tijdens een tv interview van TROS/Aktua, 17 juni 1977, toonde ze met trots het Voshaar bijltje dat ze persoonlijk had gevonden.

 Het "Voshaar" vuistbijltje.