Tjerk  Vermaning.

Amateurarcheoloog. 18 januari 1929 - 11 oktober 1987. 


Website Inhoud.

Home.
1. De Affaire Tjerk Vermaning: Waarheid achter de Vuistbijlen en Vuursteen Artefacten.
2. De Inspirerende Kracht van de Vuistbijl.
3. De Amateurarcheoloog die de Geschiedenis van Nederland Veranderde.

Vondst-complexen.
4. De baanbrekende ontdekkingen van Vermaning in de Nederlandse Geschiedenis: Drie cruciale vondstencomplexen met vuursteen artefacten.

De affaire.
5. Tjerk Vermaning beschuldigd van vervalsing.
6. Op zoek naar erkenning.
7. Tjerk Vermaning houdt de vindplaats van Eemster geheim voor professionele archeologen.
8. Ondergronds Perspectief Eemster.

Wie vervalste?
9. “Wie vervalste de echte vuistbijlen?”
10. Een conflict tijdens het UNESCO Congres.

Aspecten.
11. "Als dansende schatgravers, bezingen ze de geschiedenis vol trots met hun eigen ontdekkingen."
12. De fantasierijke detectivecomplot van "Valsheid in gesteente" onthult geen historische feiten.
13. De worsteling met de stenen van Vermaning.
14. Kritische analyse van het onderzoek naar de stenen van Vermaning.
15. Het verdwijnen van windlak glans op vuursteen artefacten onder invloed van natuurlijke processen.
16. Het is opmerkelijk dat sommige Nederlandse archeologen geloven in de theorie van het ontstaan van windlak als een soort  religie.
17. De invloed van het Cryoturbatie-proces op vuursteen artefacten in Hijken tijdens ijstijden.
18. Onmogelijkheid van Hyaliet-afzetting op het Drentse Keileemplateau door zuur keileemaarde mogelijk.
19. De vorming van glans op stenen in keileem en keizand door de aanwezigheid van silt en organische stoffen.
20. Vervalste Vondsten Dilemma.
21. Migratiepatronen van Neanderthalers in Nederland in relatie tot vuursteenafzettingen.