Tjerk  Vermaning

Amateurarcheoloog. 18 januari 1929 - 11 oktober 1987. 

In 2022 werd Tjerk Vermaning opnieuw beschuldigd van vervalsing, maar de bewijzen blijven speculatief.

 Deze website werpt een ander licht op de zaak en pleit voor zijn onschuld.


De Affaire Tjerk Vermaning: Waarheid achter de Vuistbijlen en Vuursteen Artefacten.

Tjerk Vermaning heeft als amateurarcheoloog in Nederland veel erkenning gekregen vanwege zijn ontdekkingen, die zijn aangekocht door musea, en door publicaties in vaktijdschriften. Deze erkenning duurde echter tot een bepaald moment. 

Tot nu toe, gebaseerd  op complottheorieën, zou Tjerk Vermaning actief betrokken zijn bij het vervalsen van neanderthaler vuursteenwerktuigen en gesjoemel met vindplaatsen. Het gevolg was het einde van zijn carrière in de archeologie. Deze website gaat over authentieke vuursteen werktuigen uit het paleolithicum die volgens ▸ prof. Tjalling Waterbolk zijn vervalst. Dat kwam door twijfels van ▸  drs. Dick Stapert  die de artefacten niet betrouwbaar en geloofwaardig vond. De vuursteen artefacten zouden volgens prof. Waterbolk door  Ad Wouters zijn gemaakt in opdracht van Assian Bohmers om hem een hak te zetten en dat al dan niet in samenwerking met Tjerk Vermaning.  Op Tjerkvermaning.nl beschrijven we een cultuur van machtswellust, carrièredrang, complotdenken, verdachtmaking en zwijgcultuur rond de affaire Tjerk Vermaning en zijn belangrijke ontdekkingen de rechtszaak en waarom de artefacten niet zijn vervalst.

De amateur-archeoloog Tjerk Vermaning, heeft naam gemaakt met het vinden en verkopen van vuistbijlen uit de prehistorie. Dit heeft geleid tot controverse in de archeologische wereld en tot beschuldigingen van frauduleuze praktijken tegen de amateur-archeoloog. Echter, na uitgebreid onderzoek en analyse van de vuistbijlen, was gebleken dat de vuistbijlen authentiek zijn en dus niet zijn vervalst. Dit heeft de beschuldigingen van fraude enigszins ontzenuwd, maar de kwestie blijft nog altijd een punt van discussie en debat in de archeologische gemeenschap. In 2022 kwam door onderzoek opnieuw een boek in de winkels met beschuldigingen over Tjerk Vermanings vuursteen artefacten. Wat leidt tot een hernieuwde discussie over de verdachtmaking met tegenstrijdigheden. Met het boek ¨Valsheid in Gesteente” proberen de auteurs de vuursteen artefacten van Tjerk Vermaning voorgoed als vervalsingen door te laten gaan.De Inspirerende Kracht van de Vuistbijl.


Ongeveer 100.000 jaar geleden verloor een Neanderthaler zijn vuistbijl in de provincie Friesland. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet vond die vuistbijl in 1939. Door het aanschouwen van  die beroemde vuistbijl van Wijnjeterp, raakte Tjerk Vermaning steeds meer geïnteresseerd in de archeologie. Die vuistbijl heeft menige archeoloog geïnspireerd om zelf opzoek te gaan naar een dergelijk zeldzaam artefact...


Ook die eerste gevonden oude Vuistbijl in noord-Nederland, die van Wijnjeterp blijkt de gemoederen bezig te houden. Deze vuistbijlen uit het midden-paleolithicum in Noord-Nederland hebben niet alleen een bijzondere aantrekkingskracht, maar kunnen leiden tot juridische geschillen. Dit werd duidelijk toen Wouter van der Horst mogelijk, probeerde om na de affaire Vermaning publieke aandacht te krijgen met uitspraken over de vuistbijlen van Wijnjeterp. Echter, zijn moment van aandacht was van korte duur toen de kleinzoon van amateurarcheoloog Hein van der Vliet, het er niet bij liet zitten en een kort geding tegen Van der Horst aanspande. Hierdoor moest Van der Horst zijn beweringen intrekken, op last van de rechter. 

▸ Leest verder...Deze website is opgericht in 2023 vanwege de ethische en morele kwesties rondom het onderzoek naar de stenen van Tjerk Vermaning. De beschuldiging van vervalsing heeft geleid tot talloze vragen omtrent de geloofwaardigheid van de aantijgingen en dit onderwerp wordt verder belicht op deze website.

De Amateurarcheoloog die de Geschiedenis van Nederland Veranderde.

Tjerk Vermaning ontdekte het merendeel van zijn vondsten op akkers gebruikt voor landbouw.

Wie was Tjerk Vermaning?

Tjerk Vermaning (Staphorst 1929) was het jongste kind uit een schippersfamilie. Het gezin trok met hun binnenvaartschip voornamelijk door de noordelijke provincies.  Ze meerden overal aan en Tjerk zwierf dan graag door de aangrenzende landerijen.  Zijn interesse ging al op jonge leeftijd uit naar fossielen die hij zelf vond. Maar daarnaast vond hij vaak op dezelfde landerijen ook gereedschappen van de prehistorische mens. Hier wilde hij meer over weten en daarom ging hij bibliotheken bezoeken en er boeken over lenen. Door zelfstudie werd hij autodidact op het gebied van de fossielenkunde en kenner van vuursteen gereedschappen van de vroege mens. Hij leerde de verschillende culturen onderscheiden en zijn wens was om de vroegste te ontdekken. Na zijn huwelijk met Grada kocht hij een eigen boot en werd zelfstandig binnenvaartschipper, met daarnaast specialist in het slijpen van allerlei maaimachines, zoals grasmaaiers. Dit werd later zijn belangrijkste inkomstenbron. Eenmaal ergens aangemeerd, ging hij op zijn brommer bij de boeren langs voor slijpopdrachten. Daarnaast bleef hij de akkers afstruinen. Vooral in Drenthe ontdekte hij met succes vele kampementen van de prehistorische bewoners. De meeste culturen herkende hij wel, maar voor de juiste determinatie van sommige bijzondere vondsten nam hij contact op met beroepsarcheologen van het Drents Museum. Door de jaren heen was Vermaning een specialist geworden op het gebied van de oude steentijd, het paleolithicum. Zoals gezegd, voor zijn levensonderhoud was hij niet alleen afhankelijk van het repareren van landbouwwerktuigen en het slijpen van messen en maaimachines. Daarnaast verkocht hij vaak door hem gevonden fossielen en artefacten aan musea.  Later leefde hij enige tijd van een subsidie van de provincie Drenthe, als vuursteen zoeker. Van zijn woonschip had hij een eigen museum gemaakt, hij noemde het De Palaeohistoria. Tjerk Vermaning ontdekte drie belangrijke vuursteen concentraties uit het middenpaleolithicum. Met deze vondsten toonde Vermaning aan dat de bewoningsgeschiedenis van Drenthe en daarmee ook Nederland vijftigduizend en zelfs honderdduizend jaar eerder begon. Vermaning leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de Geschiedenis van Nederland. Hij overleed 11 oktober 1987 op 58-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis van Groningen. Tjerk Vermaning is de bekendste amateurarcheoloog van Nederland geworden. Zijn vondsten werden aangekocht door musea en gepubliceerd in vaktijdschriften. Vermaning kreeg de Culturele Prijs van Drenthe en daarnaast nog een jaarlijkse toelage om te kunnen blijven zoeken. Op 18 maart 1975 kwam daar verandering in. Hij stond in het middelpunt van de meest geruchtmakende periode in de Nederlandse archeologie. Door de bewering van drs. Stapert, aangestuurd door prof. Waterbolk verbonden aan het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.  Alle stenen van Vermaning zouden uit vers bewerkte stenen bestaan, die later met elektrische slijpschijven zouden zijn bewerkt.

Foto : Tjerk Vermaning op zoek bij het ¨Blauwe Meer" te Hogersmilde, waar hij in 1967 de "Blauwemeerbijl" uit het vroeg Paleolithicum opraapte.


Deze website bevat zowel externe als interne link verwijzingen. De externe links worden aangeduid in het blauw en openen in een extra nieuw tabblad. 

De interne links in het geel/bruin openen in het zelfde tabblad.